Loading...

Bli medlem

Bli medlem

Vill du bli medlem i SEKE och ta del av Karlstas absolut roligaste förening? Från och med höstterminen 2023 sker alla medlemsansökningar via appen Hitract. SEKEs HitClub i Hitract lanseras i slutet av vecka 34 och tar då emot nya medlemsansökningar.

Studietidsmedlem

Som studietidsmedlem får du under hela din studietid delta i samtliga event som föreningen anordnar. Du får bland annat även möjlighet att köpa en overall, vara fadder under välkomnandet och engagera dig i föreningens utskott. Dessutom sparar du 200kr jämfört med att vara årsmedlem för varje år.

Årsmedlem

Som årsmedlem får du under ett års tid delta i samtliga event som föreningen anordnar. Du får bland annat även möjlighet att köpa en overall, vara fadder under välkomnandet och engagera dig i föreningens utskott.

Stödmedlem

Som stödmedlem kan du som exempelvis är tidigare SEKEit fortsätta stödja vår förening.

--}}