Karlstad stad

Historia

Vilka är vi?

SEKE är en ideell förening för civilingenjörsstudenter vid Karlstads Universitet med inriktningarna energi- & miljöteknik, industriell ekonomi, kemiteknik, datateknik, maskinteknik och teknisk fysik. Föreningens syfte är att främja medlemmarnas psykiska och fysiska hälsa med diverse idrottsaktiviteter, sittningar och happenings, men även att bevaka kurser och vara med och påverka just vår utbildning. SEKE anordnar varje år ett flertal roliga sittningar som t.ex. overallsittningen och den traditionella Julsittningen (Finsittningen). I samband med nollningen anordnas dessutom den årliga Hajken för att våra Nollor ska komma in i gemenskapen och snabbt lära känna varandra och övriga medlemmar.

Historik

SEKE (Sektionen för Kemiekonomi) grundades av kemiekonomistudenter 1975. År 2001 lades Kemiekonomiutbildningen ned och ersattes av civilingenjörsprogrammet i kemiteknik. I och med detta började civilingenjörer samläsa med kemiingenjörer. KING (Karlstads Kemiingenjörer) lades ner 2002 och kemiingenjörerna blev då en del av SEKE. Föreningen KASK (Karlstads Skogsingenjörer) lades ner 98-99 och blev också den en del av SEKE. Civilingenjörsprogrammet Bred Ingång startades 2004 och de nya studenterna stod då utan förening. CINK (Civilingenjörerna Karlstad) bildades därför 2006 av civilingenjörsstudenter på Bred Ingång. År 2007 slogs de båda civilingenjörsprogrammen Bred Ingång och Kemiteknik ihop till en utbildning. Detta medförde att de två föreningarna SEKE och CINK gick samman under namnet SEKE – Civilingenjörerna Karlstad.