Privacy policy

SEKE – Civilingenjörerna Karlstads

personuppgiftspolicy

Version 1.0

26/6 2018

Denna policy ska tillämpas i situationer där SEKE – Civilingenjörerna Karlstad (”SEKE”, ”vi”, ”föreningen”, ”oss” och ”våra”) behandlar personuppgifter för SEKE – Civilingenjörerna Karlstads medlemmar.

Vad sparas?
• Namn & Personnummer – För att kunna säkerställa att en person är medlem vid våra olika evenemang och aktiviteter som är medlemsexklusiva.
• Email – För att kunna skicka ut information gällande föreningen när en student blir medlem i föreningen, samt för att ge information om när en students årsmedlemskap går ut.
• Registreringsdatum – För att kunna hålla koll på när en medlems årsmedlemskap går ut och för att få en uppfattning om hur många nya medlemmar föreningen får varje termin och år.


Hur behandlas uppgifterna?
• Vi behandlar alla medlemsuppgifter så säkert som möjligt. Vi förvarar alla uppgifter på ett säkert sätt i ett medlemsregister dit endast ett fåtal personer har tillträde. Om en medlem önskar veta exakt vilka uppgifter vi har lagrade om dem kan de höra av sig till webmaster@seke.se
• Uppgifterna i medlemsregistret kommer aldrig att spridas till tredje parter eller användas till något annat än att kontrollera vilka studenter som är medlemmar och skicka ut informationsmail.


Hur länge?
• Uppgifterna om en medlem sparas så länge medlemskapet gäller för att sedan raderas.


Övrigt
• Om en medlem inte samtycker med SEKEs personuppgiftspolicy kan föreningen ej erbjuda medlemskap i föreningen.
• Tidigare medlemsavgifter återbetalas inte om befintliga medlemmar väljer att gå ur föreningen i samband med föreningens personuppgiftspolicy.
• Om du som medlem önskar gå ur föreningen kan du kontakta webmaster@seke.se
SEKE – Civilingenjörerna Karlstad reserverar sig för eventuella tryckfel i denna personuppgiftspolicy och vi förbehåller oss rätten att justera eventuella tryckfel. Vid ändringar i policyn informeras SEKEs medlemmar via SEKEs hemsida samt via Facebook.