Styrelsen

Styrelsens jobb är att ständigt förbättra SEKEs engagemang och kvalité. 
För att få kontakt med styrelsen så kan ni maila oss på: styrelsen@seke.se